Goirle/Alphen

Vlakbij de NL-B grenspaal (aan de overkant van de sloot) staat de gemeentegrenspaal met de (ondertussen vrijwel onleesbare inscriptie): "ALPHEN" en "GOIRLE".
Ook deze paal is sterk verweerd en al gedeeltelijk kapot gevroren. Op de foto staat hij rechtop, maar dat is maar tijdelijk. De paal is afgebroken, de voet is in 2012 opgegraven. Restauratie en herplaatsing, wat weg van doorgang daar ter plaatse zou heel mooi zijn. De paal staat op een driegemeentenpunt: Alphen, Goirle en Tilburg. Alleen "GOIRLE" is nog -gedeeltelijk- te lezen.

Dit paaltje en het volgende staat langs de Rechte Heide. Dit gebied is vorige eeuw in gebruik geweest als militair oefenterrein en was toen in besit van de gemeente Tilburg.

De letters lijken sterk op CT. Wellicht staan ze voor Cavalerie Terrein. De T kan ook op Tilburg slaan.

Een tweede paaltje staat wat verder. Het is opmerkelijk dat beide palen een specifieke vorm hebben: alsof het gerecyclede dorpels of vensterbanken zijn. De linkerzijde is keurig afgewerkt, de rechterzijde is erg ruw.


Tilburg/Goirle

Een grenspaal in een voortuin aan de Postelsehoefstraat 18. De paal zou van de grens van Goirle afkomen. De inscriptie is 1-406, maar niet meer zo goed te lezen.
Qua formaat zou het ook een mijlpaal geweest kunnen zijn.

In het boekje van Brouwer wordt een grenspaal genoemd tussen Hulten en Tilburg. Naspeuringen ter plaatse en navraag bij de landeigenaar hebben geen paal opgeleverd.