Oosterhout

Deze paal die in 2013 opnieuw is opgesteld, duidt de onderhoudsgrens aan. De inscriptie is aan één kant: GEMEENTE en aan de andere kant PROVINCIE. De scheidslijn loopt over het midden van de steen, heel elegant.
Uit de Stem van 16 mei: "Wethouder Marian Janse onthulde het nieuwe grenssteentje aan de Leijsenstraat. Het oude steentje raakte zwaar beschadigd, toen het gras in de berm werd gemaaid. De steen was niet meer te restaureren. Een tegelzet- en natuursteenbedrijf schonk de gemeente en Stichting Heilige Driehoek daarop een replica.  De originele grenssteen is overgebracht naar museum Oud Oosterhout."