Doeveren - Hulp Gat


Een hulpgat is een gat dat in de dijk wordt gestoken bij te hoog water in de rivier. Zo kan de waterstand min of meer gecontroleerd verlaagd worden, door het rivierwater elders te leiden. De palen geven aan waar het gat moet komen, zodat in de haast van het moment daar niet over getwijfeld hoeft te worden. Of de mensen in Doeveren zo blij zouden zijn als dit hulpgat gebruikt zou moeten worden, valt te betwijfelen.